NØF

Formålet med Nordøstfalsters Fremtidsforening er:
  • at varetage fælles interesser for Nordøstfalster indadtil og udadtil, herunder sociale og kulturelle aktiviteter
  • at lægge stor vægt på børn og unge arbejdet udenfor idrætsforeningen, herunder at skabe og støtte aktiviteter for børn og unge
  • at skabe og støtte et levende fællesskabat tiltrække aktive og engagerede beboere til vores område
  • at tiltrække erhvervsvirksomheder til området
  • at indkalde medlemmerne til drøftelse af aktiviteterne og udviklingen i området mindst to gange årligt
  • at nedsætte arbejdsudvalg
  • at deltage i kommunale arbejdsgrupper eller ad hoc udvalg
 
Indmeldelse – betaling
Medlemskab af Nordøstfalsters Fremtidsforening - NØF koster 150 kr. om året (kalenderåret).
Indmeldelse eller gentegning af medlemskab sker til kasserer Hans Friis Hansen
 
Mobil:  4198 5207
 
Du kan også indbetale kontingentet på konto: 6140-6048712 Møns Bank – husk at skrive dit navn i forbindelse med indbetalingen!
 
Send samtidig en mail til Hans med dine kontaktoplysninger:
 
NAVN:_
 
ADRESSE:_
 
TLF:_
 
MAIL:_
 
ALDER:_