NØF Billard - ordinær generalforsamling

Dato: Fredag den 4. Maj 2018 kl. 19:00.

Sted: I NØF billard klublokale, Landsbycentret i Horbelev.

Foreningen er vært med en kop kaffe og kage.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning for det forløbende år.

3 Regnskab for 2017.

4 Indkomne forslag.   (Skal være afleveret skriftlig til formanden inden Fredag den 27.April)

5 Valg.        På valg er:  Formand. Birger Gregersen. Ønsker genvalg.

                                         Jesper Jørgensen.  Ønsker genvalg.

6 Eventuelt.