NØF Invest ApS

NØF Invest Aps har til formål at investere i ejendomme og lign. til udvikling af sociale aktiviteter for borgere på Nordøstfalster samt at drive, udvikle og udleje selskabets faste ejendomme.

Selskabet er stiftet ved en anpartskapital fordelt på anparter á kr. 1.000. Der kan fortsat købes anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.
 
Selskabet ledes af en valgt bestyrelse.
 
Joachim Cyrill Hansen
Formand
T  5444 5037
M  2330 5137
 
Erik Gaard
M 6175 3424
erikgaard@hotmail.dk
 
Jens Ole Larsen
M 4014 5206
 
Jakob Jørgensen
M 2129 6506 
kontakt@lammehaveoekologi.dk

 
Kasserer - uden for bestyrelsen
Roar Rasmussen
M 2081 7602
roar.ras@privat.dk
 
Kontakt NØF Invest´s bestyrelse hvis du vil støtte foreningen og købe en eller flere anparter