Indkaldelse til generalforsamling

NORDØSTFALSTERS FREMTIDSFORENING   Indkaldelse til generalforsamling Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.00   Vi mødes i NØF-caféen – Indgang fra Kulturgårdens hovedindgang   Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af øvrige medlemmer…